Dòng Spartan

Thông số kỹ thuật

Dual Press / Row

(SPAR-110)

Pec Fly / Rear deltoid

(SPAR-111)

Shoulder press / Pull down

(SPAR-210)

Dual Stand Biceps / Triceps

(SPAR-310)

Dual Triceps / Biceps

(SPAR-311)

Dual Adductor

(SPAR-410)

Rotatory Torso

(SPAR-510)

Dual Press / Row

(SPAR-110)

Pec Fly / Rear deltoid

(SPAR-111)

Shoulder press / Pull down

(SPAR-210)

Dual Stand Biceps / Triceps

(SPAR-310)

Dual Triceps / Biceps

(SPAR-311)

Dual Adductor

(SPAR-410)

Rotatory Torso

(SPAR-510)

liên hệ

Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi thư điện tử

error: Content is protected !!